นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า / คืนเงิน

เงื่อนไขการเปลี่ยน - คืนสินค้า
  • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหาการจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่สั่งซื้อ เช่น ผิดรุ่น ผิดสีจำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น
  • บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ชำระเงิน จนถึงวันที่นำส่งคืนสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%
  • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีที่สินค้าถูกใช้งานแล้ว และลูกค้าต้องการเปลี่ยนใจโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สินค้าที่ลูกค้าได้มีการใช้งานไปแล้วมากกว่า 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่ไม่มีกล่องของสินค้า หรือ กล่องของสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมก่อนส่ง
ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

หากพบปัญหาจากการใช้งานสินค้า สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่

  • Line : @intexcenter
  • Call Center 086-382-2875
  • Email : admin@kids-pool.com

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์)

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินผ่าน Mobile Banking เข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง โดยจะ
  • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 2 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับสินค้าคืน