นโยบายการจัดส่ง

ขนส่งเอกชนที่บริษัทเลือกใช้
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าขนาดทั่วไป บริษัทจะเลือกใช้ขนส่ง Kerry Express แต่ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่บริษัทจะเลือกใช้ NIM Express
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก และอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณทล บริษัทจะมีรถขนส่งของบริษัทเองไปจัดส่งให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก แต่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทจะใช้ขนส่งเอกชนเจ้าอื่นๆเพื่อนำส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • บริษัทจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าขนส่งกับลูกค้า สินค้าทุกชิ้นบริษัทจัดส่งให้ฟรี