การเตรียมพื้นที่ ติดตั้งสระ ULTRA XTR RECTANGULAR

ULTRA XTR RECTAN 18 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 130 กิโลกรัม + น้ำ 17,203 ลิตร = ประมาณ 18 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 7 เมตร , กว้าง 4 เมตร

เตรียมพื้นที่ 18 ฟุต Ultra XTR Rectangular

ULTRA XTR RECTAN 24 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 200 กิโลกรัม + น้ำ 31,805 ลิตร = ประมาณ 32 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 8.5 เมตร , กว้าง 5 เมตร

เตรียมพื้นที่ 24 ฟุต Ultra XTR Rectangular

ULTRA XTR RECTAN 32 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 285 กิโลกรัม + น้ำ 54,368 ลิตร = ประมาณ 55 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 11 เมตร , กว้าง 6 เมตร

เตรียมพื้นที่ 32 ฟุต Ultra XTR Rectangular