การเตรียมพื้นที่ ติดตั้งสระ PRISM ROUND

PRISM ROUND 12 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 40 กิโลกรัม + น้ำ 8,592 ลิตร = ประมาณ 9 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 4.7 เมตร , กว้าง 4.7 เมตร

เตรียมพื้นที่ 12 ฟุต Prism Round

PRISM ROUND 15 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 75 กิโลกรัม + น้ำ 16,805 ลิตร = ประมาณ 17 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 5.5 เมตร , กว้าง 5.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ 15 ฟุต Prism Round

PRISM ROUND 18 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 100 กิโลกรัม + น้ำ 24,311 ลิตร = ประมาณ 25 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 6.5 เมตร , กว้าง 6.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ 18 ฟุต Prism Round

PRISM ROUND 20 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่มีหินขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 120 กิโลกรัม + น้ำ 32,695 ลิตร = ประมาณ 33 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 7 เมตร , กว้าง 7 เมตร

เตรียมพื้นที่ 20 ฟุต Prism Round