การเตรียมพื้นที่ ติดตั้งสระ ULTRA XTR ROUND

ULTRA XTR ROUND 16 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 105 กิโลกรัม + น้ำ 19,156 ลิตร = ประมาณ 20 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 6 เมตร , กว้าง 6 เมตร

เตรียมพื้นที่ 16 ฟุต Ultra XTR Round

ULTRA XTR ROUND 18 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 130 กิโลกรัม + น้ำ 26,423 ลิตร = ประมาณ 27 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 6.5 เมตร , กว้าง 6.5 เมตร

เตรียมพื้นที่ 18 ฟุต Ultra XTR Round

ULTRA XTR ROUND 20 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 135 กิโลกรัม + น้ำ 30,079 ลิตร = ประมาณ 31 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 7 เมตร , กว้าง 7 เมตร

เตรียมพื้นที่ 20 ฟุต Ultra XTR Round

ULTRA XTR ROUND 24 ft.

( แบบตั้งพื้น )

พื้นต้องเป็นแบบไหน : พื้นเป็นดินเรียบแน่นไม่ขรุขระ , พื้นปูน , พื้นหญ้า
พื้นจะต้องรับน้ำหนัก :
น้ำหนักสระ 170 กิโลกรัม + น้ำ 47,241 ลิตร = ประมาณ 48 ตัน
เตรียมพื้นที่ขนาด : ยาว 8.3 เมตร , กว้าง 8.3 เมตร

เตรียมพื้นที่ 24 ฟุต Ultra XTR Round